Filtrer les résultats

Haut
Top Convert gratuit en ligne

Convertir unitaire en ligne

Convertisseur de capacité en ligne

Nombre de Convert: 970,595

Convertisseur de capacité en ligne

Nombre de Convert: 970,595

Farad (F)
1
Décafarad (daF)
0,1
Hectofarad (hF)
0,01
Kilofarad (kF)
10-3
Mégafarad (MF)
10-6
Gigafarad (GF)
10-9
Térafarad (TF)
10×10-13
Pétafarad (PF)
10-15
Exafarad (EF)
10-18
Zettafarad (ZF)
10-21
Yottafarad (YF)
10-24

Décifarad (dF)
10
Centifarad (cF)
100
Millifarad (mF)
1000
Microfarad (µF)
1000000
Nanofarad (nF)
1000000000
Picofarad (pF)
1012
Femtofarad (fF)
1015
Attofarad (aF)
1018
Zeptofarad (zF)
1021
Yoctofarad (yF)
1024

Coulomb par Volt
1
Abfarad (abF)
10-9
Statfarad (statF)
8,99×1011

Convertisseur de capacité en ligne Aider!